Skip Navigation

Select Language

monroe-warranty-header-image

GARANCIJA ZA PROIZVODE

 

Monroe® stoji iza svakog proizvoda da bi pružio kvalitet, performanse, izdržljivost i vrednost koje naši klijenti očekuju. Garancija se daje prvom kupcu za sva funkcionalna i/ili materijalna oštećenja. Svi Monroe proizvodi se dizajniraju i proizvode u skladu sa originalnim specifikacijama vešanja koje pružaju proizvođači vozila.

 

 

PETOGODIŠNJA GARANCIJA

 

Monroe Europe pruža petogodišnju ograničenu garanciju (važeću u Evropi)
za sledeće originalne Monroe proizvode:

U nastavku pogledajte ograničenja za pokrivenost garancijom, uslove i konkretna ograničenja garancije za Monroe OESpectrum.

 

monroe-circle-5yearlogo-700x400
monroe-circle-3yearlogo-700x400

TROGODIŠNJA GARANCIJA

 

Monroe Europe pruža trogodišnju garanciju za sledeće originalne Monroe proizvode:

U nastavku pogledajte ograničenja za pokrivenost garancijom i uslove

 

DVOGODIŠNJA GARANCIJA

 

Monroe Europe pruža dvogodišnju garanciju za sledeće originalne Monroe proizvode:

U nastavku pogledajte ograničenja za pokrivenost garancijom i uslove

 

monroe-circle-2yearlogo-700x400

OGRANIČENJA POKRIVENOSTI

 

Garancije koje pruža Monroe Europe su ograničene na isporuku novog Monroe proizvoda. Zahteve prvo obrađuje Monroe distributer, a zatim ih Monroe ispunjava. Prava kupaca u skladu sa važećim nacionalnim zakonima, posebno sva prava koja kupac ima po osnovu ugovora o kupovini sa relevantnim predstavništvom ili bilo koja druga povezana prava, neće biti ograničena ovom garancijom.

Iz Monroe garancija isključeno je sledeće:

 • Uobičajeno trošenje proizvoda 
 • Monroe proizvodi koji nisu montirani u skladu sa informacijama navedenim u Monroe katalozima ili naknadnim dopunama 
 • Monroe proizvodi koji su izmenjeni ili oštećeni usled nepravilnog montiranja ili nepravilne upotrebe, u suprotnosti sa specifikacijama proizvođača vozila i/ili kompanije Monroe 
 • Monroe proizvodi oštećeni usled montiranja u vozilo koje nije navedeno u Monroe katalogu ili naknadnim izmenama amortizeri i sklopovi amortizera sa oštećenom klipnjačom ili semeringom usled nepravilne upotrebe i/ili korišćenja neodgovarajućih alata za montiranje 
 • Preuranjeno trošenje nastalo usled ponovne upotrebe oštećenih delova, poput gumenih zaštita od prašine, oštećenih odbojnika itd. 
 • Oštećenje nastalo usled nezgode 
 • Monroe proizvodi koji su oštećeni tokom korišćenja u reliju ili trkama 
 • Ride-Leveler amortizeri sa abrazijom vazdušne čaure nastale usled nepravilnog montiranja 
 • Reparirani ili reciklirani Monroe proizvodi 
 • Kvarovi nastali usled nedovoljnog ili neadekvatnog održavanja vozila

 

 

USLOVI ZA ZAHTEVE ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA GARANCIJU

 

Svi zahtevi za ostvarivanje prava na garanciju moraju da se pošalju distributeru delova ili prodavcu/serviseru od kog je Monroe proizvod kupljen. Dokaz o kupovini je obavezan.

Prodavci/serviseri moraju da dostave distributeru sve relevantne informacije da bi verifikovali zahtev, uključujući sledeće:

 • ime i adresu kupca
 • identifikacioni podaci o vozilu
 • datum montiranja ili prodaje proizvoda
 • dokumenti sa dokazima o kupovini
 • broj artikla Monroe proizvoda
 • detaljan opis kvara

 

 

dodatna ograničenja garancije za monroe oespectrum 
amortizere

 

Pored standardne dvogodišnje garancije, Monroe OESpectrum amortizeri imaju garanciju za kvarove i neuobičajeno trošenje tokom perioda od pet godina od datuma ugradnje. Ta garancija je važeća samo za privatne putničke automobile i laka komercijalna vozila u normalnim operativnim uslovima, u meri u kojoj prvobitni kupac Monroe OESpectrum amortizera ostaje vlasnik vozila na kom su prvobitno montirani. Obaveze po osnovu ove garancije su isključivo ograničene na zamenu istrošenog ili neispravnog proizvoda Troškovi uklanjanja i montiranja nisu uvršteni i bilo koje slučajne i posledične štete su izuzete iz ove garancije u meri koja je dozvoljena zakonom.

 • Proizvod mora da bude montiran u skladu sa Monroe preporukama. Posebno: (i) oba amortizera na istoj osovini moraju da budu zamenjena Monroe OESpectrum amortizerima i (ii) kompleti za zaštitu (Protection Kit – PK) i šolje i ležajevi amortizera (Mounting Kit – MK) moraju da budu zamenjeni u vreme montiranja.

 

 

Posetite odeljak Garage Gurus da biste poslali zahtev za ostvarivanje prava na garanciju

 

 

otkrijte asortiman monroe proizvoda

Monroe nudi kompletno rešenje za upravljanje i vešanje za vozila. Otkrijte naše amortizere, šolje i ležajeve amortizera, komplete za zaštitu amortizera, gasne amortizere, opruge amortizera, hidropneumatsko oslanjanje
i mnoge druge delove za upravljanje i vešanje.

 

monroe-banner-range-products

 

 

tehnička podrška