Skip Navigation

Select Language

SAVETI ZA MONTIRANJE:
AMORTIZERI

 

PRE RASTAVLJANJA

 

before-1

1. Pažljivo pročitajte proceduru koju preporučuje proizvođač ili koja je navedena u odgovarajućem tehničkom priručniku.

before-2

2. Kada je to potrebno, očistite površine vozila koje se nalaze u blizini jedinice vešanja.

before-3

3. U skladu sa dizajnom vozila, ostavite vozilo na točkovima ili ga podignite.

before-4

4. Pažljivo pregledajte položaj originalnih amortizera i zapišite kako su delovi postavljeni. (Kod nekih amortizera, posebno kod horizontalnih hidrauličnih jedinica, smer sklapanja i/ili eksternih identifikacija su važni.)

M753_Pictos_Shock-and-Strut-before-5

5. Proverite da li su vam pri ruci svi alati neophodni za završetak posla.

 

TOKOM MONTIRANJA

 

M753_Pictos_Shock-and-Strut-during-1

1. Nemojte da koristite pneumatski pištolj. To može da bude rizično jer može da se okrene osovina i da se ogrebe hromirana površina tokom pritezanja. To oštećenje može da dovede do propadanja zaptivke osovine, pa ulje može da iscuri iz jedinice.

M753_Pictos_Shock-and-Strut-during-2

2. Nikada nemojte da pričvršćujete klipnjaču pomoću konvencionalnih klešta jer to može da ošteti hromiranu površinu i semering, čime će se onesposobiti amortizer. Uvek koristite posebne alate za svaki tip primene.

M753_Pictos_Shock-and-Strut-during-3

3. Amortizeri uvek treba da se postavljaju u paru.

M753_Pictos_Shock-and-Strut-during-4

4. Pripremite (sabijte i izvucite) amortizer pre postavljanja. (Ovaj korak nije neophodan za jednocevne amortizere pod visokim pritiskom.)

M753_Pictos_Shock-and-Strut-during-5

5. Pomoću moment ključa pritegnite gumenu šolju na vrhu ležišta amortizera. Ako ne poštujete specifikacije za obrtni moment, možete da oštetite i skratite radni vek šolje amortizera.

M753_Pictos_Shock-and-Strut-during-6AB

6. Za amortizere sa sponama u obliku „petlje“ sa gumenim ležajima:

a. Na novim rastavljenim amortizerima označite (linijom ispod zaštite za prašinu) rastojanje između osovinice ležaja sa kojom treba da se pričvrste spone amortizera, u skladu sa uputstvima proizvođača.

b. Dok je vozilo na dizalici, pritegnite gornje i donje zavrtnje sklopa, ali ne do samog kraja obrtnog momenta, tako da ležajevi ne budu blokirani.

M753_Pictos_Shock-and-Strut-during-6C

6. Za amortizere sa sponama u obliku „petlje“ sa gumenim ležajima:

c. Kada se vozilo oslanja na svoje točkove, lagano pomerite karoseriju tako da se svi delovi vešanja legnu na svoje mesto. Uverite se da je amortizer pravilno postavljen u skladu sa oznakom koju ste napravili tokom koraka a, pre nego što pritegnete zavrtnje moment ključem.

M753_Pictos_Shock-and-Strut-during-6D

6. Za amortizere sa sponama u obliku „petlje“ sa gumenim ležajima:

d. Primenjujte podešavanja za obrtni moment za sve zavrtnje u skladu sa preporukama proizvođača.

M753_Pictos_Shock-and-Strut-during-7

7. Kada postavite točkove, proverite pritisak u pneumaticima.

M753_Pictos_Shock-and-Strut-during-8

8. Proverite centriranost točkova vozila.

M753_Pictos_Shock-and-Strut-during-9

9. Obavite dinamičko testiranje vozila da biste bili sigurni da svi delovi rade pravilno pre nego što ga vratite vlasniku.

M753_Pictos_Shock-and-Strut-cir-clip-10

10. Pravilna procedura postavljanje za sprečavane gubitka funkcionalnosti usled neadekvatnog pritezanja spona.

 

SKLOPOVI AMORTIZERA OPREMLJENI ELASTIČNIM PRSTENOM

 

M753_Pictos_Shock-and-Strut-cir-clip-1

1. Na vozilima sa amortizerima koji imaju elastični prsten, često se dešava da se elastični prsten pomeri iz ležišta i ošteti klipnjaču. Do toga dolazi ako navrtka koja pričvršćuje gornje elemente za elastični prsten ima neadekvatan obrtni moment. (Pogledajte navrtku „B“ na slici.)

Ova navrtka mora se pritegne do obrtnog momenta od 1,5 daN.m do 3 daN.m (kada se ova navrtka pritegne rukom ostvaruje se obrtni moment od približno 2 daN.m). Nedovoljan obrtni moment može da dovede do neželjene vibracije i buke, dok preveliki obrtni moment može da izmesti elastični prsten iz ležišta, čime se oštećuje amortizer i druge komponente.

M753_Pictos_Shock-and-Strut-cir-clip-2

2. Korišćenje odgovarajućeg alata tokom procesa sastavljanja i rastavljanja je jedan od najvažnijih faktora za postizanje savršenog rada novih komponenti sistema vešanja.

M753_Pictos_Shock-and-Strut-cir-clip-3

3. Kada postavite točkove, proverite pritisak u pneumaticima.

M753_Pictos_Shock-and-Strut-cir-clip-4

4. Proverite centriranost točkova vozila.

M753_Pictos_Shock-and-Strut-cir-clip-V

5. Obavite dinamičko testiranje automobila da biste bili sigurni da svi delovi rade pravilno pre nego što ga vratite vlasniku.

Napomena: Samo u informativne svrhe. Ne snosimo odgovornost ni za kakva oštećenja koja nastanu usled vašeg korišćenja ovog sadržaja

 

 

monroe-line-3000px

Pogledajte video za zamenu prednjih amortizera na vozilu Mercedes A-Class. 

Pogledajte video za zamenu zadnjih amortizera na vozilu Hyundai Santafe II.

Pronađite više video snimaka na Monroe® YouTube kanalu.

monroe-line-3000px

DA LI TRAŽITE AMORTIZERE?

 

Otkrijte asortiman Monroe amortizera ili posetite e-katalog da biste pronašli koji deo odgovara vašem vozilu.

 

Druga tehnička podrška za vas