Skip Navigation

Select Language

SAVETI ZA MONTIRANJE: GASNI AMORTIZERI

 

PRE NEGO ŠTO POČNETE

 

Pre nego što poručite novi gasni amortizer koji se ne montira direktno, prikupite sledeće informacije:

 

Pictos_Gas-Springs-before-begin-1

1. Odredite ukupnu dužinu prvobitnog amortizera tako što ćete izmeriti od tačke za montiranje na donjem delu kućišta do gornje tačke za montiranje na klipnjači dok je jedinica rastegnuta do kraja.

Pictos_Gas-Springs-before-begin-2

2. Izmerite dužinu hoda (razliku između dužine klipnjače kada je do kraja sabijena i do kraja izvučena).

Pictos_Gas-Springs-before-begin-3

3. Odredite pritisak potreban za novu oprugu.

Pictos_Gas-Springs-before-begin-4

4. Proverite koji tip krajnjih spojnica je potreban za zamenu stare jedinice.

Pictos_Gas-Springs-before-begin-5

5. Zabeležite godinu, marku i model vozila.

 

VAŽNE NAPOMENE

 

Pictos_Gas-Springs-key-considerations-1

1. Uvek zamenite oba gasna amortizera da biste omogućili najbolje performanse i sprečili da se iskrive zbog nejednakog opterećenja.

Pictos_Gas-Springs-key-considerations-2

2. Snaga unutrašnjeg azota je obično veća od 330 njutna, pa jedinica obično može da se sabije rukom.

Pictos_Gas-Springs-key-considerations-3

3. Pre nego što uklonite stare gasne amortizere, proverite spone da biste utvrdili koje komponente mogu da se ponovo iskoriste.

Pictos_Gas-Springs-key-considerations-4

4. Neka druga osoba pridrži poklopac haube, vrata prtljažnika ili zadnja vrata dok zamenjujete gasne amortizere.

Pictos_Gas-Springs-key-considerations-5

5. Gasni amortizeri moraju da se montiraju u istom položaju kao originalne jedinice.

Pictos_Gas-Springs-key-considerations-6

6. Zamenite gasne amortizere jedan po jedan.

Pictos_Gas-Springs-key-considerations-7

7. Amortizeri uvek moraju da se montiraju tako da je cev okrenuta nagore u zatvorenom položaju. To je ključno za pravilno podmazivanje i pravilan rad.

 

RASTAVLJANJE

 

Procedura za uklanjanje gasnih amortizera koje imaju tamnu kompozitnu čašicom sa ravnim metalnim osiguračem ili kompletno metalnu čašicu sa žičanim osiguračem.

 

Pictos_Gas-Springs-disassembly-1

1. Treba vam mali odvijač sa ravnim vrhom da biste oslobodili ravni metalni osigurač ili žičani osigurač.

Pictos_Gas-Springs-disassembly-2

2. Otvorite vrata prtljažnika, poklopac haube ili zadnja vrata da biste održali opterećenje postojećih amortizera. Ne pokušavajte da obavite ovu popravku ako pored vas nije još jedna osoba koja vam pridržava vrata/poklopac.

Pictos_Gas-Springs-disassembly-3

3. Ako je ležište klipnjače kompozitna čašica, obavite sledeće korake:

 • Umetnite vrh odvijača ispod metalnog osigurača pod uglom od 45 stepeni i polako gurajte da biste oslobodili osigurač sve dok ne budete mogli da izvučete gasni amortizer iz povezanog vijka sa kugličnom glavom. Nemojte da uklanjate osigurač do kraja.
 • Ponovite proces i na drugom kraju.
Pictos_Gas-Springs-disassembly-4

4. Ako je ležište klipnjače kompletno metalna čašica sa žičanim osiguračem, obavite sledeće korake:

 • Umetnite vrh odvijača ispod žičanog osigurača i oslobodite ga iz ležišta. Okrećite i uklonite žičani osigurač da biste ga u potpunosti izvukli iz ležišta.
 • Ponovite proces i na drugom kraju.

 

MONTIRANJE

 

Pictos_Gas-Springs-installation-1A

1. Ako gasni amortizer ima kompozitnu čašicu, obavite sledeće korake:

 • Prvo počnite da fiksirate kraj klipa (donji konektor) gasnog amortizera. Da biste to uradili, postavite otvor čašice na vrh vijka sa kugličnom glavom. Alat vam nije potreban.
 • Pažljivo pritisnite čašicu ka glavi. Ne koristite čekić ili grip klešta. Lagan pritisak rukom treba da bude dovoljan da se čašica nalegne
 • Ponovite ovu proceduru i na drugom kraju.
Pictos_Gas-Springs-installation-2

2. Ako gasni amortizer ima potpuno metalno ležište i žičani osigurač, obavite sledeće korake:

 • Prvo počnite da fiksirate kraj klipa (donji konektor) gasnog amortizera. Da biste to uradili, postavite otvor čašice na vrh vijka sa telom zgloba. Ne treba vam nijedan alat.
 • Pažljivo pritisnite čašicu ka telu zgloba.
 • Umetnite do kraja prav kraj žičanog osigurača u mali otvor koji se nalazi na bočnoj strani čašice. Zatim okrećite zakrivljeni deo i pričvrstite ga oko vrata čašice. Tako će čvrsto nalegnuti u ležište.
 • Ponovite ovu proceduru i na drugom kraju.

Napomena: Samo u informativne svrhe. Ne snosimo odgovornost ni za kakva oštećenja koja nastanu usled vašeg korišćenja ovog sadržaja

 

monroe-line-3000px

DA LI TRAŽITE GASNE AMORTIZERE?

 

Otkrijte asortiman Monroe® gasnih amortizera ili posetite e-katalog da biste pronašli koji deo odgovara vašem vozilu.

 

Dodatna tehnička podrška koja može da vas zanima