Skip Navigation

Selecteer taal

SCHOKDEMPERS IN VERGELIJKING MET VEERPOTEN

 

 

De taken van schokdempers en veerpoten

 

Als belangrijkmonderdeel van het wielophangingssysteem van uw auto, dragen schokbrekers en veerpoten ertoe bij dat de banden in contact met de weg blijven. Waarom is dat zo belangrijk? Als uw auto geen stevig contact met de weg houdt, kan het stuur-, rij- en remgedrag daardoor worden verslechterd. Kwaliteitsproducten voor de wegligging hebben vele essentiële functies:

  • Beheersing van te sterke bewegingen van carrosserie en banden
  • Stuiteren, rollen en schommelen van het voertuig verminderen – en ook duiken van de neus bij het remmen en bij het accelereren
  • Een consistent stuur- en remgedrag behouden
  • De juiste wieluitlijning behouden
  • Potentieel voortijdige slijtage van de banden en andere delen van de wielophanging verminderen

 

Verschillen tussen schokdempers en veerpoten

 

U kunt vaak de bewering horen dat schokdempers en veerpoten uitwisselbaar zijn. Schokdempers en veerpoten zijn echter twee verschillende componenten met verschillende functies. Hoewel beide bijdragen aan een goed rij- en stuurgedrag van uw voertuig, werken deze onderdelen op verschillende manieren. Schokdempers zijn individuele componenten van het ophangingssysteem, terwijl veerpoten een belangrijk constructiedeel van chassis en ophangingssysteem zijn.

 

Wat doen schokdempers

 

In tegenstelling tot wat vele mensen denken, dragen conventionele schokdempers niet het voertuiggewicht. In plaats daarvan is het primaire doel van de schokdemper de beweging van veer en ophanging te beheersen. Dit wordt bereikt door de kinetische energie van de ophangingsbewegingen in thermische energie of warmte-energie om te vormen, die dan via de hydrauliekvloeistof wordt afgevoerd.

De hoeveelheid weerstand die een schokdemper op de wielophanging uitoefent hangt af van de snelheid van de ophanging en het aantal en de grootte van de kleine gaatjes in de zuiger. Alle moderne schokdempers zijn snelheidsgevoelige hydraulische dempingsapparaten - wat betekent hoe sneller de ophanging beweegt, hoe meer weerstand de schokdemper daartegen levert. Door deze eigenschap stellen schokdempers zich in op de verschillende wegtoestanden en verminderen de sterkte van:

  • Stuiteren
  • Rollen en schommelen door versleten schokdempers die hun capaciteit verliezen de sterkte van de gewichtsverplaatsing te beheersen
  • Duiken en klimmen van de neus door remmen en accelereren

Schokdempers werken via het principe van vloeistofverplaatsing bij zowel de indruk- als de uittrekcyclus. Een typische auto of lichte vrachtwagen heeft meer weerstand tijdens zijn uittrekcyclus dan zijn indrukcyclus. De indrukcyclus regelt de beweging van het onafgeveerde gewicht van de auto, terwijl de uittrekcyclus het zwaardere afgeveerde gewicht regelt.

monroe-shock2

 

Schokdemper-componenten

 

Schokdempers zijn eigenlijk oliepompen. Er is een zuiger bevestigd aan het uiteinde van de zuigerstang, die tegen de hydraulische vloeistof aandrukt in de drukbuis. Bij het op- en neerbewegen van de ophanging wordt de hydraulische vloeistof door de kleine boringen in de zuiger gedrukt. Deze boringen laten echter slechts een klein gedeelte van de vloeistof door de zuiger stromen. Daardoor wordt de zuiger vertraagd, wat op zijn beurt weer de veer- en ophangingsbeweging verlangzaamt.

 

Wat veerpoten doen

 

De veerpoot is een algemeen dempertype, dat wordt gebruikt in vele hedendaagse onafhankelijke wielophangingen, bij voorwielaandrijving en ook bij enige achterwielaandrijvingen.

Een veerpoot is een belangrijk constructiedeel van een wielophanging. Het neemt de plaats in van de bovenste wieldraagarm en van het bovenste kogelgewricht die in conventionele wielophangingen worden gebruikt. Door zijn design is een veerpoot lichter en neemt minder ruimte in beslag dan de schokdempers in conventionele wielophangingssystemen.

Veerpoten hebben twee hoofdtaken. Ten eerste hebben veerpoten een dempende functie, net als schokdempers. Intern is een veerpoot net een schokdemper. Er is een zuiger aan het uiteinde van de zuigerstang bevestigd, die tegen de hydraulische vloeistof aandrukt om de bewegingen van veer en ophanging te regelen. Net als bij schokdempers genereren de klepboringen weerstand tegen de krachten die door de op- en neergaande beweging van de wielophanging worden opgewekt. Dus net als bij schokdempers is een veerpoot snelheidsgevoelig, wat betekent dat zijn kleppen zó zijn geconstrueerd, dat de hoeveelheid weerstand kan worden verhoogd of verlaagd, al naar gelang hoe snel de wielophanging op- en neerbeweegt.

Veerpoten hebben ook een tweede taak. Anders als bij schokdempers leveren veerpoten een constructieve ondersteuning voor de voertuigophanging, ondersteunen de veer, en houden de band in een uitgelijnde stand. Bovendien dragen zij veel van de dwarslasten op de ophanging van de auto. Al gevolg daarvan hebben veerpoten een invloed op het rijcomfort en de wegligging, evenals op de voertuigbeheersing, het rem- en stuurgedrag, de wieluitlijning en de slijtage van andere ophangingsdelen.

monroe-strut-2

 

Veerpootcomponenten

 

Gewoonlijk bestaan veerpoten uit een veerpoothuis, dat voor een stevige constructieve ondersteuning zorgt van het geheel en een dempereenheid binnen het veerpoothuis die de bewegingen van veer en ophanging regelt. Bij de meeste veerpoten is de onderzijde verbonden met de fusee, die op zijn beurt via een onderste kogelgewricht is verbonden met een onderste wieldraagarm.

Tot een complete veerpooteenheid behoren alle componenten die nodig zijn voor een veerpootvervanging in een enkele, geheel samengebouwde eenheid. Daartoe behoort het veerpoothuis, de dempereenheid en een schroefveer om het gewicht van het voertuig te dragen.

 

Heeft mijn auto schokdempers of veerpoten?

 

De meeste auto’s hebben óf een schokdemper, óf een veerpoot. Uw auto zou echter schokdempers vóór, en veerpoten achter kunnen hebben, of nog een andere configuratie. Het belangrijkste wat we moeten weten is dat elk wiel één of ander onderdeel heeft om het rijgedrag te regelen.

Leer meer overMonroe® schokdempers, hier vindt u het juiste auto-onderdeel of een lokale werkplaats voor vandaag.

 

De inhoud van dit artikel is alleen bedoeld ter informatie en mag niet worden gebruikt in plaats van professioneel advies van een geautoriseerde technicus of monteur. Wij raden u aan om contact op te nemen met een gekwalificeerde technicus of monteur als u specifieke vragen of zorgen heeft met betrekking tot een van de onderwerpen die in dit artikel aan de orde komen. In geen geval zijn wij aansprakelijk voor enig verlies of schade veroorzaakt door uw vertrouwen op eender welke inhoud.

 

andere artikelen die u kunnen interesseren

ONTDEK HET MONROE PROGRAMMA

Ontdek de Monroe schokdempers nu met een garantie van 5 jaar op elk kwalitateitsproduct van Monroe bij een volledige vervanging van schokdempers en veerpoten in paar, inclusief berscherming-en indien van toepassing montagekits.

 

5year-warranty_banner_allpages_shockimages-5