Skip Navigation

Select Language

AMORTIZERI U POREĐENJU SA SKLOPOM AMORTIZERA

 

 

Uloga amortizera i sklopova amortizera

 

Amortizeri i sklopovi amortizera predstavljaju ključni deo sistema vešanja vozila i pomažu da pneumatici vozila imaju kontakt sa podlogom. Zašto je to važno? Ako automobil nema čvrst kontakt sa podlogom, to može da utiče na upravljanje, rukovanje i kočenje. Delovi za vešanje obavljaju brojne važne funkcije:

  • kontrolišu prekomerno kretanje karoserije i pneumatika
  • smanjuju odskakivanje, njihanje i zanošenje vozila, kao i poniranje kod kočenja, i propinjanje pri ubrzavanju
  • pomažu da se održava ujednačeno upravljanje i kočenje
  • pomažu u centriranju točkova
  • pomažu u smanjivanju potencijalnog preuranjenog habanja pneumatika i drugih delova vešanja

 

Razlika između amortizera i sklopa amortizera

 

Puno puta možete da čujete da ljudi koriste termine amortizer i sklop amortizera kao da označavaju istu stvar. Međutim, amortizeri i sklop amortizera su dva različita dela sa različitim funkcijama. Iako oba mogu da vam omoguće veću udobnost i bolju upravljivosti, ovi delovi rade na različite načine. Amortizeri su pojedinačne komponente sistema vešanja, dok su sklopovi amortizera glavna strukturalna komponenta karoserije i sistema vešanja.

 

Šta rade amortizeri

 

Uprkos onome što mnogi ljudi misle, konvencionalni amortizeri ne pružaju potporu težini vozila. Umesto toga, glavna svrha amortizera je da kontroliše kretanje opruge i vešanja. To se postiže pretvaranjem kinetičke energije kretanja vešanja u termalnu energiju ili toplotnu energiju, koja se odvodi pomoću hidrauličnog fluida.

Količina otpora koju razvije amortizer zavisi od brzine vešanja i broja i veličine malih rupica ili otvora u klipu. Svi moderni amortizeri su hidraulični prigušivači koji su osetljivi na brzinu, odnosno, što se vešanje kreće brže, amortizer proizvodi veći otpor. Zbog te karakteristike amortizeri se prilagođavaju različitim uslovima na putu i smanjuju:

  • odskakivanje
  • njihanje i zanošenje nastalo usled istrošenih amortizera, što dovodi do smanjenje kontrole raspodele težine
  • poniranje usled kočenja i propinjanje usled ubrzanja

Amortizeri rade na principu pomeranja fluida u ciklusima kompresije i ekstenzije. Tipičan automobil ili mali kamion imaće veći otpor tokom ciklusa ekstenzije u odnosu na ciklus kompresije. Ciklus kompresije kontroliše kretanje neopterecene mase vozila, dok ekstenzija kontroliše veću opterecenu masu.

monroe-shock2

 

Komponente amortizera

 

Amortizeri su u suštini uljne pumpe. Klip je povezan za kraj klipnjače i radi nasuprot hidrauličnog fluida u cevi pod pritiskom. Dok se vešanje kreće nagore i nadole, hidraulični fluid se gura kroz male otvore unutar klipa. Međutim, ovi otvori dozvoljavaju da veoma mala količina fluida izlazi kroz klip. Time se klip usporava, što zatim usporava kretanje opruge i vešanja.

 

Šta rade sklopovi amortizera (Strut)

 

Sklopovi amortizera su uobičajeni tip prigušivača koji se koriste na mnogim savremenim nezavisnim vešanjima, vozilima sa prednjim pogonom, kao i nekim vozilima sa zadnjim pogonom.

Sklop amortizera predstavlja strukturalni deo vešanja. On zamenjuje gornje rame i gornji kuglični ležaj koji se koriste u konvencionalnim vešanjima. Zbog svog dizajna, sklop amortizera je laganiji i zauzima manje prostora u odnosu na amortizere u konvencionalnim sistemima vešanja.

Sklopovi amortizera imaju dve uloge. Prva uloga im je funkcija prigušenja koju imaju i amortizeri. U unutrašnjem delu sklop amortizera je isto što i amortizer. Klip je povezan za kraj klipnjače i radi nasuprot hidrauličnog fluida da bi kontrolisao kretanje opruge i vešanja. Isto kao amortizeri, ventili generišu otpor prema silama koje nastaju kretanjem vešanja nagore i nadole. Takođe, isto kao amortizer, i sklop amortizera je osetljiv na brzinu, što znači da ima ventile, pa količina otpora može da se povećava ili smanjuje u zavisnosti od toga kako se vešanje kreće.

Sklopovi amortizera imaju još jednu ulogu. Za razliku od amortizera, sklopovi amortizera pružaju strukturalnu potporu za vešanje vozila, potporu za oprugu i omogućavaju da pneumatik bude centriran. Pored toga, oni nose veliko bočno opterećenje koje vešanje vozila ima. Usled toga, sklopovi amortizera utiču na udobnost vožnje i upravljanje, kao i na kontrolu vozila, kočenje, upravljanje, centriranje točkova i trošenje drugih delova vešanja.

monroe-strut-2

 

Komponente sklopova amortizera

 

Obično se sklopovi amortizera sastoje od kućišta amortizera da bi pružali čvrstu strukturalnu potporu za sklop i prigučivača u okviru kućišta da bi se kontrolisalo kretanje opruge i vešanja. Na većini sklopova amortizera donji deo se povezuje sa rukavcem točka, koji se povezuje sa donjim poprečnim ramenom preko donjeg kuglastog zgloba.

Kompletan sklop amortizera sadrži sve komponente koje su potrebne za zamenu sklopa u jednoj potpuno sklopljenoj jedinici. Kombinuje kućište, prigušivač sa spiralnom oprugom kao potpora za težinu vozila.

 

Da li moje vozilo ima amortizere ili sklopove amortizera?

 

Većina vozila ima ili amortizer ili sklop amortizera. Međutim, vozilo može da ima amortizere napred, a sklopove amortizera na zadnjem delu ili neku drugu konfiguraciju. Cilj je da svaki točak ima neki deo za vešanje.

Saznajte više o Monroe® amortizerima, pronađite odgovarajući deo za automobil ili pronađite lokalni servis već danas.

 

Sadržaj u ovom članku služi samo u informativne svrhe i ne treba da se koristi umesto profesionalnog saveta ovlašćenog servisera ili mehaničara. Predlažemo vam da se obratite ovlašćenom serviseru ili mehaničaru ako imate posebnih pitanja ili nedoumica u vezi sa nekom od tema koje su ovde obrađene. Ni u jednom slučaju nećemo snositi odgovornost za bilo koji gubitak ili štetu nastalu usled primene informacija iz ovog sadržaja.

 

drugi članci koji mogu da vas zanimaju

Otkrijte raspon Monroe

Otkrijte Monroe Shock Ambsorbers, sada s petogodišnjim jamstvom na bilo koji kvalificirani Monroe proizvod prilikom dovršetka potpune zamjene šokova i nosača u parovima, uključujući zaštitu i ako je primjenjiv kompleti za montažu.

5year-warranty_banner_allpages_shockimages-5