Skip Navigation

Select Language

SAVETI ZA MONTIRANJE: KUGLASTI ZGLOBOVI

Detaljno uputstvo za kompletnu, visokokvalitetnu popravku.

 

KUGLASTI ZGLOBOVI UPRAVLJAČA

 

Da biste zamenili oštećenje kuglaste zglobove upravljača, pratite proceduru navedenu u priručniku proizvođača za popravke. Uopšteno govoreći, to može da se ukratko objasni sledećim koracima:

 

Steering_Ball_Joints_Picto-1

1. Postavite vozilo na dizalicu i uklonite točak.

Steering_Ball_Joints_Picto-2

2. Olabavite navrtku koja pričvršćuje kuglasti zglob sa strane točka za rukunicu spone i uklonite navrtku koja ga povezuje sa rukavcem točka.

Steering_Ball_Joints_Picto-3

3. Pomoću odgovarajućeg uređaja za izvlačenje, oslobodite konus kuglastog zgloba iz ležišta u rukavcu.

Steering_Ball_Joints_Picto-4

4. Pre nego što uklonite kuglasti zglob sa kraja spone, izmerite razdaljinu i zabeležite je ili izbrojite koliko puta se okreće spona. Zatim novi kuglasti zglob može da se postavi u istu poziciju kao i stari, da bi se nagib/zatur točkova promenio minimalno u odnosu na unapred podešeni ugao.

Steering_Ball_Joints_Picto-5

5. Ako aksijalni kuglasti zglob treba da se zameni, uklonite navrtku sa ramena upravljanja i rastavite šelnu manžetnu letve volana pre nego što postavite kuglasti zglob na strani točka. Olabavite šelne manžetne letve volana i uklonite manžetnu iz kutije menjača. Zatim, olabavite aksijalni kuglasti zglob pomoću odgovarajućeg uređaja za izvlačenje i uklonite ga iz letve.

Steering_Ball_Joints_Picto-6

6. Novi kuglasti zglob montirajte po obrnutom redosledu, uz posvećivanje posebne pažnje obrtnom momentu koji je proizvođač naveo.

Steering_Ball_Joints_Picto-7

7. Obavite centriranje.

Pogledajte video za proveru kuglastog zgloba upravljača.

Pogledajte video za zamenu kuglastog zgloba upravljača.

Pronađite više video snimaka na Monroe® YouTube kanalu.

monroe-line-3000px

 

KUGLASTI ZGLOB VEŠANJA

 

Da biste zamenili oštećeni kuglasti zglob vešanja, pratite proceduru navedenu u priručniku proizvođača za popravke. Uopšteno govoreći, to može da se ukratko objasni sledećim koracima:

 

Suspension_Ball_Joints_Picto-1

1. Postavite vozilo na dizalicu i uklonite točak.

Suspension_Ball_Joints_Picto-2

2. Ako je to potrebno, rastavite menjač, prateći uputstva proizvođača, da biste pristupili navrtki koja pričvršćuje kuglasti zglob za rukavac.

Suspension_Ball_Joints_Picto-3

3. Olabavite zavrtnje i navrtke koji pričvršćuju kuglasti zglob za kontrolno rame i rukavac točka.

Suspension_Ball_Joints_Picto-4

4. Pomoću odgovarajućeg uređaja za izvlačenje, oslobodite konus kuglastog zgloba sa mesta na kom je pričvršćen za rukavac točka i pomoću poluge lagano gurnite nadole kontrolno rame da biste ga uklonili iz kućišta. Ako je to potrebno, uklonite elemente vešanja koji su povezani sa ramenom (stabilizator, amortizere, spone itd) da ne bi pritiskali rame.

Suspension_Ball_Joints_Picto-5

5. Uklonite stari kuglasti zglob i postavite novi prema obrnutom redosledu. Posebno obratite pažnju na obrtni moment koji je naveo proizvođač.

Suspension_Ball_Joints_Picto-6

6. Obavite centriranje.

Pažnja: ako je kuglasti zglob integrisan u kontrolno rame, celo rame treba da se zameni.

Pogledajte video za proveru kuglastog zgloba vešanja.

Pogledajte video za zamenu kuglastog zgloba vešanja.

Pronađite više video snimaka na Monroe YouTube kanalu.

Napomena: Samo u informativne svrhe. Ne snosimo odgovornost ni za kakva oštećenja koja nastanu usled vašeg korišćenja ovog sadržaja

 

 

monroe-line-3000px

DA LI TRAŽITE kuglaste zglobove?

 

Otkrijte asortiman Monroe kuglastih zglobova ili posetite e-katalog da biste pronašli koji deo odgovara vašem vozilu.

 

Dodatna tehnička podrška koja može da vas zanima