Skip Navigation

Select Language

SAVETI ZA MONTIRANJE: KONTROLNA RAMENA I ČAURE

 

ZAMENA KONTROLNOG RAMENA

 

Da biste zamenili oštećeno kontrolno rame, pratite proceduru navedenu u priručniku proizvođača za popravke. Uopšteno govoreći, to može da se ukratko objasni sledećim koracima:

 

Track_Control_Arms_and_Bushes_Picto-1

1. Postavite vozilo na dizalicu i uklonite točak.

Track_Control_Arms_and_Bushes_Picto-2

2. Olabavite navrtku koja pričvršćuje kontrolno rame za zglob rukavca točka i uklonite sve delove koji su pričvršćeni za rame (spone, amortizere, stabilizatore itd).

Track_Control_Arms_and_Bushes_Picto-3

3. Pomoću odgovarajućeg uređaja za izvlačenje, oslobodite konus kuglastog zgloba iz kućišta u rukavcu točka i pomoću poluge lagano povucite kontrolno rame nadole da biste ga uklonili iz kućišta.

Track_Control_Arms_and_Bushes_Picto-4

4. Uklonite zglobove kontrolnog ramena koji su pričvršćeni za karoseriju da biste mogli da ga uklonite.

Track_Control_Arms_and_Bushes_Picto-5

5. Novo kontrolno rame se montira po obrnutom redosledu, uz posvećivanje posebne pažnje obrtnom momentu koji je proizvođač naveo.

Track_Control_Arms_and_Bushes_Picto-6

6. Kada završite montiranje, obavite centriranje.

 

ZAMENA ČAURA

 

Da biste zamenili gumene čaure kontrolnog ramena, pratite proceduru navedenu u priručniku proizvođača za popravke. Uopšteno govoreći, to može da se ukratko objasni sledećim koracima:

 

Track_Control_Arms_and_Bushes_Picto-7

1. Postavite vozilo na dizalicu i uklonite točak.

Track_Control_Arms_and_Bushes_Picto-8

2. Rastavite kontrolno rame.

Track_Control_Arms_and_Bushes_Picto-09

3. Pošto je gumena čaura čvrsto bila pričvršćena za rame, treba da se ukloni pomoću odgovarajućeg pritiska.

Track_Control_Arms_and_Bushes_Picto-10

4. Posebna pažnja treba da se obrati na oznake na komponenti kada montirate novu čauru. Na nekim modelima oznake se koriste da bi se označila pozicija za montiranje (pogledajte uputstva proizvođača).

Track_Control_Arms_and_Bushes_Picto-9

5. Kada završite montiranje, obavite centriranje.

Pažnja: Da biste izbegli prerano trošenje gumenih čaura, sve ostale čaure/elastični elementi za taj deo takođe treba da se zamene.

Pogledajte video za zamenu kontrolnog ramena.

Pogledajte video za proveru gumene čaure.

 

Samo u informativne svrhe. Ne snosimo odgovornost ni za kakva oštećenja koja nastanu usled vašeg korišćenja ovog sadržaja

monroe-line-3000px

DA LI TRAŽITE kontrolna ramena i čaure?

 

Otkrijte asortiman Monroe® proizvoda za upravljanje i vešanje ili posetite e-katalog da biste pronašli koji delovi odgovaraju vašem vozilu.

 

Dodatna tehnička podrška koja može da vas zanima