Skip Navigation

Select Language

SAVETI ZA MONTIRANJE: SPONE STABILIZATORA I ČAURE STABILIZATORA

 

SPONE STABILIZATORA

 

Da biste zamenili oštećenu sponu stabilizatora, pratite proceduru navedenu u priručniku proizvođača za popravke. Uopšteno govoreći, to može da se ukratko objasni sledećim koracima:

 

1. Postavite vozilo na dizalicu i uklonite točak, ako je to neophodno.

2. Olabavite zavrtnje koji pričvršćuju sponu stabilizatora za stabilizator i za kontrolno rame ili amortizer.

3. Spone stabilizatora sa kuglastim zglobovima na krajevima treba da budu pričvršćene do krajnjeg obrtnog momenta samo kada se pneumatici nalaze na tlu (nikada kada su pneumatici u vazduhu). Ako se procedura obavlja sa dvostubnom dizalicom, koristite hidrauličnu dizalicu da biste sabili vešanje u radni položaj pre pritezanja do krajnjeg obrtnog momenta.

4. Međutim, ako se na sponama stabilizatora nalaze kuglasti zglobovi, ležište kuglastog zgloba mora da se pridržava pomoću imbus ključa da bi se omogućilo da se olabavi pričvrsna navrtka.

5. Nova spona stabilizatora se montira po obrnutom redosledu, uz posvećivanje posebne pažnje obrtnom momentu koji je proizvođač naveo.

6. Kada završite popravku, obavite centriranje.

 

ČAURE STABILIZATORA

 

Da biste zamenili oštećene čaure stabilizatora, pratite proceduru navedenu u priručniku proizvođača za popravke. Uopšteno govoreći, to može da se ukratko objasni sledećim koracima:

 

1. Postavite vozilo na dizalicu i uklonite točkove, ako je to neophodno.

2. Uklonite prirubnice koje povezuju stabilizator sa karoserijom da biste uklonili gumene čaure. Kada je to moguće, uklonite sponu stabilizatora koja povezuje stabilizator sa kontrolnim ramenima da ne bi primenjivali silu.

3. Nove gumene čaure stabilizatora se montiraju po obrnutom redosledu, uz posvećivanje posebne pažnje obrtnom momentu koji je proizvođač naveo.

4. Kada završite popravku, obavite centriranje.

Pažnja: Čaure stabilizatora moraju da se uvek zamenjuju u paru da bi se sprečilo preuranjeno trošenje novih čaura.

 

Kako da zamenite gumene čaure stabilizatora

Napomena: samo u informativne svrhe. Ne snosimo odgovornost ni za kakva oštećenja koja nastanu usled vašeg korišćenja ovog sadržaja

 

 

DA LI TRAŽITE SPONE STABILIZATORA I ČAURE STABILIZATORA?

 

Otkrijte asortiman Monroe® proizvoda za upravljanje i vešanje ili posetite e-katalog da biste pronašli koji delovi odgovaraju vašem vozilu.

 

Dodatna tehnička podrška koja može da vas zanima