Skip Navigation

Select Language

Zašto se pneumatici habaju neujednačeno?

 

 

Šta izaziva neujednačeno habanje pneumatika?

 

Pošto su neprekidno u kontaktu sa putem, pneumatici imaju ključnu ulogu u vožnji, upravljanju, kočenju i rukovanju vozilom. Neujednačeno habanje pneumatika, duž šare pneumatika ili duž ivica pneumatika, pokazatelj je da postoji problem koji treba da se reši. Uzroci neujednačenog habanja pneumatika mogu da budu:

  • navike u vožnji
  • neodgovarajuće centriranje točkova
  • neodgovarajuća veličina pneumatika ili podešavanja pritiska
  • istrošeni amortizeri
  • nebalansirani točkovi ili pneumatici
  • savijeni ili oštećeni točkovi
  • istrošene ili oštećene komponente sistema vešanja ili upravljanja

 

Navike u vožnji

 

Način vožnje može da utiče na to kako se pneumatici habaju. Nagla skretanja, promene trake, prebrzo ubrzavanje ili naglo kočenje može da dovede do uglačavanja površine pneumatika (prekomernog gubitka šara na pojedinačnim delovima pneumatika), što dovodi do preuranjenog habanja. Prelazak preko ivičnjaka pod pogrešnim uglom i udarci mogu da nagnječe ili oštete telo ili unutrašnju strukturu pneumatika, što dovodi do oštećenja bočnog zida ili pojave ispupčenja.

Možete da se desi i da sastružete gumu sa pneumatika što će dovesti do neujednačenog habanja pneumatika. Maksimalno se trudite da izbegavate prelaženje preko nanosa na putu i prepreka, poput udarnih rupa, polomljenog stakla i mrtvih životinja. Sve to može da izazove abraziju, što vodi ka neočekivanom propadanju pneumatika. Analiziranje i prilagođavanje navika u vožnji može da produži radni vek pneumatika.

 

Neodgovarajuća veličina pneumatika ili podešavanja pritiska

 

Nizak ili previsok pritisak u pneumaticima može da prouzrokuje nepravilno habanje guma po širini šare pneumatika. Ako je pneumatik više pohaban po sredini gazećeg sloja nego na spoljašnjim rubovima, onda je pritisak u pneumatiku je previsok. Ako su spoljašnji rubovi više pohabani u odnosu na centralni deo, pritisak u pneumatiku je prenizak.

Odgovarajući pritisak u skladu sa preporukama u priručniku proizvođača sprečava da se neujednačeno habanje nastavi. Najbolji način da se izbegne taj problem je provera pritiska u pneumaticima jednom mesečno i odgovarajuće podešavanje. Da bi se taj proces pojednostavio, mnogi noviji modeli vozila prate pritisak u pneumaticima i upozoravaju vas ako je pritisak isuviše nizak. Ako indikatorska lampica svetli, odmah preduzmite odgovarajuću radnju. Dodatna prednost je to što pravilno naduvani pneumatici omogućavaju dobru potrošnju goriva.

Za vozila koja se koriste za vuču ili prenos tereta, pritisak u pneumaticima treba da se prilagodi u zavisnosti od težine opterećenja. Za veći teret je obično potreban viši pritisak, a manji pritisak kada nema tereta.

 

Istrošeni amortizeri

 

Amortizeri pomažu da kontakt pneumatika sa podlogom bude konstantan da bi se ostvarile optimalne performanse. Kada su amortizeri vozila istrošeni, automobil može da odskače, pa se prekida kontakt sa podlogom. To odskakanje može da uzrokuje udubljenja i iskrzanost pneumatika, odnosno, da se delovi gume udubljuju na pneumaticima. Nebalansirani točkovi ili pohabane komponente vešanja mogu da dovedu do neujednačenog habanja i pojave udubljenja na pneumaticima, a u pojedinim slučajevima i do ravnomerne pojave udubljenja.

Pored toga, na mnogim novijim vozilima sa naprednom geometrijom vešanja možete da primetite povećano habanje pneumatika umesto uobičajene pojave udubljenja na njima.

 

 

Nebalansirani točkovi ili pneumatici

 

Nebalansiran sklop točkova i pneumatika ili pneumatik sa prekomernom varijacijom radijalne sile takođe može da dovede do neujednačenog habanja pneumatika. Neujednačeno habanje pneumatika može da dovede do pojave vibracija kada se točak i pneumatik ne okreću pravilno oko osovine. Može da odskače ili da se bočno pomera pri rotiranju. Rešenje je da obavite balansiranje točkova i pneumatika kod servisera.

 

 

Savijeni ili oštećeni točkovi

 

Prelazak preko udarne rupe osim što može da vas iznervira, može i da savije čeličnu ili aluminijumsku felnu ili može prouzrokuje naprslinu u delu točka. Sve to može da dovede do pojave vibracije tokom rotacije pneumatika, pa se samim tim i on neujednačeno haba. Provera točkova od strane profesionalnog servisera može da vam pomogne da utvrdite da li je to uzrok neujednačenog habanja pneumatika.

 

 

Istrošene ili oštećene komponente sistema vešanja ili upravljanja

 

Komponente vešanja, poput kuglastih zglobova, krajeva spona, kontrolnih ramena, čaura ramena i ležajeva točka, dizajnirani su da sigurno drže točak u poziciji. Ako se neki od tih delova istroši, može da dođe do neujednačenog habanja pneumatika. Pošto točak i pneumatik više nisu čvrsto spojeni, pneumatici počinju da se habaju na određenim delovima. Serviser treba da obavi detaljnu proveru sistema za upravljanje i vešanje da bi se omogućilo da sve funkcioniše pravilno.

 

 

Sprečavanje problema sa habanjem guma

 

Najbolji način da se spreči neujednačeno habanje pneumatika jeste provera pritiska u njima svakog meseca i redovna vizuelna kontrola pneumatika. Kada vozilo odvezete na redovni servis, zatražite od servisera da proveri centriranje i balansiranje točkova u skladu sa preporukama proizvođača navedenim u priručniku za vlasnika. Ako primetite da se pneumatici habaju neujednačeno, obavezno zakažite termin kod servisera da biste što pre otkrili problem.

 

 

Sadržaj u ovom članku služi samo u informativne svrhe i ne treba da se koristi umesto profesionalnog saveta ovlašćenog servisera ili mehaničara. Predlažemo vam da se obratite ovlašćenom serviseru ili mehaničaru ako imate posebnih pitanja ili nedoumica u vezi sa nekom od tema koje su ovde obrađene. Ni u jednom slučaju nećemo snositi odgovornost za bilo koji gubitak ili štetu nastalu usled primene informacija iz ovog sadržaja.

 

drugi članci koji mogu da vas zanimaju

Otkrijte raspon Monroe

Otkrijte Monroe Shock Ambsorbers, sada s petogodišnjim jamstvom na bilo koji kvalificirani Monroe proizvod prilikom dovršetka potpune zamjene šokova i nosača u parovima, uključujući zaštitu i ako je primjenjiv kompleti za montažu.

5year-warranty_banner_allpages_shockimages-5