Skip Navigation

Kies taal

Misbegrepen, vaak niet gezien... maar extreem belangrijk om veilig te kunnen rijden

 

 

Eigenaars van voertuigen willen nieuwe schokdempers en veerpoten. Garages en werkplaatsen moeten hen dat duidelijk maken.

Als de wereld overal vlak zou zijn, alle wegen zonder verkeer en elk wegoppervlak in perfecte staat, dan zou dit artikel overbodig zijn. Daarom zou in een perfecte wereld er geen reden bestaan om wagens met ophangingsdelen te voorzien.

De wereld is niet vlak natuurlijk en chauffeurs moeten kunnen navigeren in de bergen, in bochten, bij files en bij een oneffen wegoppervlak. Bij elk van deze omstandigheden- en bij nog veel meer- is de ophanging van de wagen van vitaal belang voor veilig rijden en voor goede rijprestaties. Helaas beseffen voertuigeigenaars dit niet altijd wat een kans biedt aan werkplaatsen om dit in de kijker te zetten naar de klant toe.

De ophanging, " hangt per definitie op" of ondersteunt de wagen over de 4 wielen. De bedoeling is het garanderen van meer veiligheid, comfort, betrouwbaarheid in een volledig gamma van rijomstandigheden en rijomgevingen- heuvels; oneffen wegoppervlak; scherpe bochten; lage en hoge snelheid; en bij versnellen, rustig rijden of stoppen. De ophanging past zich aan bij elk van deze variabelen wat een aanpassing van de verticale bewegingen van de veren, assen en wielen. Deze acties zorgen voor de algemene stabiliteit van het voertuig.

 

Verbinding met de weg

 

Een moderne ophanging bestaat uit vele onderdelen die het gewicht van de wagen kan dragen en dat zorgt voor een stevig contact tussen de banden en de rijweg. Dit contact tussen band en rijweg is belangrijk voor uw veiligheid. Om dit beter te begrijpen is het belangrijjk om te onthouden dat een ophanging een systeem is van aan mekaar gelinkte componenten die elk een rol spelen in de veiligheid van de chauffeur en de passagier.

Vele klanten veronderstellen dat de ophangingsfuncties volledig afhangen van de stuurkolom en andere componenten die zorgen voor het draaien van het wiel. Ofwel denken ze dat de remafstand volledig afhangt van het de remsystemen. Dit is, natuurlijk, in beide gevallen niet juist.

Hier volgt een manier om de volledige rol van ophangingssystemen te begrijpen: Vraag uw klant om zich voor te stellen dat ze tegen een hoge snelheid op de snelweg rijden en , opeens, een dier de weg oversteekt. De natuurlijke reactie zal zijn om uit te wijken naar het andere rijvak of zelfs de berm om het dier niet te kwetsen. Anderzijds is de mogelijkheid om veilig rond het dier te sturen afhankelijk van het vaste wielcontact met de rijweg en de juiste controle van de centrale zwaartekracht van het voertuig. Beiden zijn sterk beinvloed door de staat van bepaalde ophangingscomponenten.

Een ander voorbeeld : Vraag een klant om zich in te beelden dat hij aan 35 km/h over een hobbelige weg rijdt wanneer een voertuig voor hem plots stopt. Natuurlijk wordt er onmiddellijk geremd om een botsing te vermijden. Anderzijds , als de wielen van het voertuig niet in goed contact staan met de weg of als de voorkant van het voertuig naar voor kantelt omdat het gewicht op de voorste wielen komt, dan is het nog mogelijk dat men niet op tijd kan stoppen, zelfs met gloednieuwe remmen.

In elk van de bovenstaande situatie is het vermijden van een ongeluk afhankelijk van 3 veiligheidskarakteristieken- sturen, stoppen en stabiliteit. Deze eigenschappen vormen de " Veiligheidsdriehoek" van een voertuig wat een nuttig instrument is om uit te leggen hoe de belangrijke ophangingsdelen een invloed hebben op de interactie van het voertuig met de rijomgeving.

De kern van dit systeem zijn de schokdempers en de veerpoten van het voertuig.

 

1080x1080px_Safety_Triangle

Hoe kunnen schokdempers en veerpoten de veiligheid beïnvloeden

 

Het is geen geheim dat vele- misschien wel alle- chauffeurs geloven dat schokdempers en veerpoten 1 basisfunctie hebben: verbeteren van het comfort door het absorberen van blokkages van en op de rijweg. Maar deze functie is slechts 1 van vele functies van ride control componenten. In realiteit dragen zij bij tot veiligheid en de betrouwbarheid van de werking van een voertuig dat een invloed heeft op het sturen, het remmen en de stabiliteit. Dit draagt bij tot meer duurzaamheid en een langer leven van de belangrijke componenten van het voertuig wat meer controle en alertheid geeft.

De echte rol van schokdempers en veerpoten is een belangrijk verhaal om te delen met uw klanten. Als ze de feiten begrijpen dan is het duidelijk wanneer een onderhoud van deze componenten nodig is.

 

"Hij rijdt niet zo vlot als voorheen"

 

Veel autokopers baseren de aankoop van hun wagen op karakteristieken zoals algemene rijervaring en baanvastheid van het voertuig. Ze realiseren zich niet dat de baanvastheid en wegligging grotendeels afhangt van een goed contact tussen rijweg en banden. Hou er rekening mee dat de " contactoppervlakte" van de banden het equivalent is van 4 kleine postkaarten. Wanneer dit klein oppervlak nog kleiner wordt door een versleten schokdemper of veerpoot kan de werking van de banden, de remmen of het stuursysteem, ondermijnd worden in bepaalde situaties.

Onderzoek heeft aangetoond dat een voertuig , uitgerust met versleten schokdempers en rijdend op een oneffen rijbaan aan 80km/h , 2.6m extra remafstand zal nodig hebben om tot volledige stilstand te komen in vergelijking met een voertuig met nieuwe schokdempers.

 

Behouden van de stabiliteit

 

Vele consumenten begrijpen het concept van de stabiliteit van een voertuig of hebben op zijn minst de effecten ondervonden van een hobbilige autorit. We zijn misschien verbaasd om te leren dat schokdempers en veerpoten een belangrijke invloed hebben op de stabiliteit door gecontroleerde ophangingsbewegingen en door de banden goed op de baan te houden.

Wanneer een voertuig een bocht maakt gaat de wagen , door het verplaasten van de lading, wegglijden van de stuurrichting.

Wanneer men een consument bevraagt naar de staat van zijn voertuig dan is het verstandig te vragen of ze zich realiseren dat een goede staat niet vanzelfsprekend is. In dat geval is er een grote kans dat ze rijden met half versleten schokdempers en veerpoten en dat vervanging aan de orde is. Onderzoek heeft aangetoond dat voertuigen , uitgerust met half versleten schokdempers en rijdend met een snelheid van 60 km/h aan een rond punt van 40m diameter, stabiliteit verliezen en van richting afwijken met een snelheid van 7km/h trager dan hetzelfde voertuig met nieuwe schokdempers.

 

1080x1080px_Blog_Safety_Roundabout

Veiligheid op een nat wegdek

 

Ongeacht de deskundigheid van de chauffeur is het voorkomen van aquaplaning- zelfs tijdens een fractie van een seconde- angstaanjagend. Dit fenomeen doet zich meestal voor bij hoge snelheid wanneer een dun laagje water het contactoppervlak tussen de banden en de weg verstoort. Gezien het feit dat schokdempers en veerpoten voor een goede wegligging zorgen, is het geen verrassing dat zij bijdragen aan dit potentieel grote probleem. Onderzoek toont aan dat een voertuig met voorwielaandrijving , uitgerust met versleten schokdempers en nieuwe banden al rijdend aan een constante snelheid op een waterfilm van 6 mm aquaplaning zal ondervinden tegen 10% lagere snelheid in vergelijking met een goed uitgeruste wagen met nieuwe schokdempers .

Een ander onaangenaam fenomeen is het verblind worden door de koplampen van een aankomend voertuig. Sommige van uw klanten zijn misschien verbaasd dat dit fenomeen ook kan veroorzaakt worden door versleten schokdempers. Door slechte schokdempers kan de hoogte van het voertuig verminderd zijn waardoor het schijningsveld van de koplampen lager is voor de chauffeur van het voertuig en het voertuig aan de overzijde van de weg.

 

1080x1080px_Blog_Safety_Aquaplaning

Te hard aan het werk?

 

Schokdempers en veerpoten dragen bij om de aandacht en de inspanning van de chauffeur te verminderen wanneer deze het voertuig veilig in het juiste baanvak houdt. Het is belangrijk om te weten dat remmen, sturen en stabiliteit verbonden is met de ride control onderdelen van een voertuig. Versleten schokdempers en veerpoten kunnen leiden tot verhoogde "stuurafwijking", waardoor de chauffeur constant moet corrigeren. Een slecht bandencontact met de weg leidt ook tot minder controle over het voertuig. Ongerustheid over de remafstand - die ook beïnvloed wordt door de toestand van de dempers en veerpoten- kan leiden tot meer stress en een vertraagde reactiesnelheid bij onvoorziene omstandigheden. Na verloop van tijd kunnen al deze factoren leiden tot vermoeidheid bij de chauffeur .

Bevraag uw klanten of het moeilijker is om altijd controle over hun voertuig te behouden in alle rijomstandigheden. Als ze " ja" antwoorden , zorg dan dat uw team een volledige rijtest uitvoert gevolgd door een grondige inspectie van het ophangingssysteem, inclusief de schokdempers en de veerpoten.

 

banden zijn duur

 

Afhankelijk van het voertuig is de kost van een set nieuwe banden veel hoger dan de kost van twee nieuwe schokdempers. Nochthans begrijpen vele chauffeurs niet dat de levensduurte van de banden aanzienlijk kan verminderen door de aanwezigheid van vesleten ride control onderdelen. Uitholling is de meest voorkomende vorm van vroegtijdige slijtage veroorzaakt door versleten schokdempers en veerpoten.

Het niet vervangen van versleten ride control onderdelen kan ook leiden tot schade aan de bussen, fuseekogels, axiale stangen en andere ophangingsonderdelen.

 

Doe de volledige reparatie- en geef het beste advies

 

Wanneer u de klanten hebt overtuigd van de noodzaak van nieuwe schokdempers en veerpoten, zorg dan voor een perfect onderhoude zodanig dat ze terugkomen met hun ganse wagenpark. Een complete, kwalitatieve reparatie en onderhoud van ophangingsdelen houdt altijd het volgende in:

  • Goed werkende producten van een sterk merk , zoals Monroe® Original schokdempers en veerpoten.
  • Volledige paren schokdempers vooraan en/of achteraan het voertuig; Vervang nooit slechts één demper of veerpoot.
  • Een nieuwe Monroe montagekit (voor veerpoten) of beschermingskit ( voor schokdempers) voor elke nieuwe veerpoot. Deze kits zijn van vitaal belang voor een goede prestatie en duurzaamheid volgens de wens van elke klant.

 

 


De inhoud van dit artikel is alleen bedoeld ter informatie en mag niet worden gebruikt in plaats van professioneel advies van een geautoriseerde technicus of monteur. Wij raden u aan om contact op te nemen met een gekwalificeerde technicus of monteur als u specifieke vragen of zorgen heeft met betrekking tot een van de onderwerpen die in dit artikel aan de orde komen. In geen geval zijn wij aansprakelijk voor enig verlies of schade veroorzaakt door uw vertrouwen op eender welke inhoud.
*TÜV Test – Institute of Traffic Safety

 

ANDERE ARTIKELEN DIE INTERESSANT KUNNEN ZIJN

ONTDEK HET MONROE PROGRAMMA

Ontdek de Monroe schokdempers nu met een garantie van 5 jaar op elk kwalitateitsproduct van Monroe bij een volledige vervanging van schokdempers en veerpoten in paar, inclusief berscherming-en indien van toepassing montagekits.

 

5year-warranty_banner_allpages_shockimages-5