Skip Navigation

Select Language

SAVETI ZA MONTIRANJE: monroe® ŠOLJE AMORTIZERA I LEŽAJEVI AMORTIZERA

 

UKLANJANJE STAROG SKLOPA

 

Da biste zamenili oštećenu šolju amortizera (ležaj i šolju), pratite proceduru navedenu u priručniku proizvođača za popravke. Uopšteno govoreći, to može da se ukratko objasni sledećim koracima:

 

M753_Pictos_Strut-Mate-1

1. Postavite vozilo na dizalicu i uklonite točak

M753_Pictos_Strut-Mate-2

2. U skladu sa uputstvima proizvođača uklonite sklop amortizera sa oštećenim ležištem.

M753_Pictos_Strut-Mate-3

3. Kada ga uklonite, postavite kompletnu jedinicu na radnu jedinicu, pa kompresorom za opruge sabijte oprugu sklopa amortizera da biste oslobodili tenziju sa šolje i ležaja amortizera. Na nekim modelima vozila, opruga amortizera mora da se sabije pre uklanjanja sklopa amortizera iz vozila.

M753_Pictos_Strut-Mate-4

4. Uklonite pričvrsnu navrtku i rastavite sklop.

 

POSTAVLJANJE ŠOLJE I LEŽAJA AMORTIZERA I NOVOG SKLOPA

 

M753_Pictos_Strut-Mate-5

1. Zamenite staru šolju i ležaj amortizera novom Monroe šoljom i ležajem amortizera.

M753_Pictos_Strut-Mate-6

2. Proces sastavljanja treba da se obavlja prema obrnutom redosledu, uz posvećivanje posebne pažnje obrtnom momentu koji je proizvođač naveo.

M753_Pictos_Strut-Mate-7

3. Kada završite popravku, obavite centriranje.

Napomena: Pošto je prosečan radni vek ovih ležišta oko 80.000 km, trebalo bi da ih proveravate godišnje ili na svakih 20.000 km (šta god bude prvo). Ove jedinice uvek treba da se zamenjuju u paru (leva i desna) da bi se omogućilo pravilno funkcionisanje sistema vešanja i upravljanja.

Napomena: Samo u informativne svrhe. Ne snosimo odgovornost ni za kakva oštećenja koja nastanu usled vašeg korišćenja ovog sadržaja

 

monroe-line-3000px

DA LI TRAŽITE šolje i ležajeve amortizera?

 

Otkrijte asortiman Monroe šolja i ležajeva amortizera ili posetite e-katalog da biste pronašli koji deo odgovara vašem vozilu.

 

Dodatna tehnička podrška koja može da vas zanima